Πειραματική Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 24

oaed (1)Ο ΟΑΕΔ πρόκειται να λειτουργήσει άμεσα, στην Αθήνα, Πειραματική Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης με το Δυικό σύστημα Εκπαίδευσης (Μαθητεία) σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και με μεγάλες τουριστικές μονάδες,  στις ειδικότητες Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Ξενοδοχοϋπάλληλος) και Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, σύμφωνα με την υπ’ άριθμ 2694/54/12.11.2013 Απόφαση Δ.Σ ΟΑΕΔ και το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας.Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε  νέους και νέες που κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και έχουν γεννηθεί τα έτη 1993 έως 1995, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Επιθυμητό προσόν η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), που θα πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχα Ξένων Ιδρυμάτων).

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με courier το συνημμένο Έντυπο Αίτησης συμπληρωμένο καθώς και Βιογραφικό Σημείωμα από Τετάρτη 27/11/2013 έως Παρασκευή 29/11/2013 στην διεύθυνση Ε.Π.Α.Σ Καλαμακίου Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ. 174 56 Υπόψη Διευθυντή κ. Ζάντζα.

 Στην συνέχεια η Σχολή θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους προκειμένου να οριστεί συνέντευξη στο Γραφείο Διασύνδεσης της Ε.Π.ΑΣ Καλαμακίου, από στελέχη του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με σκοπό να διερευνηθούν οι κλίσεις και τα προσόντα των υποψηφίων, σε συνάφεια με τις ειδικότητες και να υποδειχθούν οι υποψήφιοι σε κατάλληλες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα για την σύναψη Συμφωνητικού Μαθητείας, εφόσον ολοκληρωθεί η επιλογή από την επιχείρηση.

 Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια όπως: να είναι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, να είναι μέλη του  Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου  και να διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό για την παροχή ποιοτικής κατάρτισης (Μαθητείας) στον χώρο της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα κριτήρια συμμετοχής στο τηλ. 210-6419036, κα Χλωρού Μαρία, Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Προϋπόθεση εισαγωγής και εγγραφής στις ειδικότητες της παραπάνω Π.Σ.Ε.Κ. είναι ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α να προσκομίσει, εφόσον γίνει αποδεκτός/ή από την επιχείρηση, Βεβαίωση Αποδοχής για την πραγματοποίηση της Μαθητείας υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης.

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της παρούσας Πειραματικής Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι τριετούς φοίτησης, στηριζόμενο στο Δυικό Σύστημα Εκπαίδευσης, και περιλαμβάνει σε όλα τα έτη:

(α) ενδοσχολική εκπαίδευση διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών κατ’ έτος , η οποία θα γίνεται κατά τη διάρκεια της χαμηλής τουριστικής περιόδου και

(β) «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας οκτώ (8) μηνών κατ’ έτος η οποία θα υλοποιείται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, κατά τη διάρκεια της υψηλής τουριστικής περιόδου.

 Οι καταρτιζόμενοι κατά την περίοδο της Μαθητείας θα αμείβονται από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10186/Δ5.12 /9-4-13 KYA των Υπουργείων Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ: aitisikalamaki

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Η Amazon ζητά 70.000 υπαλλήλους για τα Χριστούγεννα
Προηγούμενο άρθρο
Ξεκίνησαν οι ενστάσεις για τις 27.948 θέσεις του ΟΑΕΔ
Μενού