2 βρεφονηπιοκομοι στο Δήμο Αλμυρού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 37

8888_78Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλμυρού ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

2 TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ (και ελλείψει ΤΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πολιτιστικό Κέντρο του !ήμου Αλμυρού (θέση ‘’Πλατάνια’’), κατά τις εργάσιμες ημέρες, και από ώρα 09:00-13:00, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π.​.​. ​ήμου Αλμυρού (Πολιτιστικό Κέντρο Αλμυρού).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24220-24857.

Πηγή: proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση ειδικού συμβούλου στην Περιφέρεια Αττικής
Προηγούμενο άρθρο
Ποιοι μπορούν να βγουν στη σύνταξη από τα 60
Μενού