47 υδρονομείς στο Δήμο Παγγαίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 12

images (6)Ο Δήμος Παγγαίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 18/03/2014 έως την 27/03/2014 στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας και στα Γραφεία του Δήμου μας και ειδικά στο  Γραφείο Προσωπικού.

Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 35/2014 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. Υδρονομείς σαράντα επτά (47) άτομα

  • 1) Δ.Ε. Ελευθερών :Δέκα τρεις (13) υδρονομείς
  • 2) Δ.Ε. Ορφανού :Δεκαέξι (16) υδρονομείς
  • 3) Δ.Ε. Παγγαίου :Τέσσερεις (4) υδρονομείς
  • 4) Δ.Ε. Πιερέων :Δεκατέσσερις (14) υδρονομείς

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
β) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ” ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.(Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι θα τη προσκομίσει εντός τριάντα (30) ημερών).
γ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
δ) Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο)
ε) Βεβαίωση ΑΜΚΑ
στ) Φωτ/φο εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2013
ζ) Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασμού
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, καθημερινά (Δευτέρα- Παρασκευή) και ώρες από 08.00-11.00 Διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Τ.Κ.64100 και στα τηλέφωνα 2592350000.

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό
Προηγούμενο άρθρο
8 μουσικοί στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπρόπυργου
Μενού