Θέσεις Εργασίας Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 16

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΠροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση – Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου ΕΣΠΑ «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού –  Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης».

Οι θέσεις είναι:

  • 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με αποδεδειγμένη εξειδίκευση σε εκπόνηση και επίβλεψη υλοποίησης μουσειογραφικών μελετών
  • μουσείων
  • 1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης για συντήρηση ξύλου- ξυλόγλυπτου (ομάδα Β) ή ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης ζωγραφικής για συντήρηση ξύλου-ξυλόγλυπτου
  • 3 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης για συντήρηση μετάλλου (ομάδα Α). ή ελλείψει αυτών
  • ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης έργων τέχνης για συντήρηση μετάλλου
  • 1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης για συντήρηση κεραμικού (ομάδα Α) ή ελλείψει αυτών
  • ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης έργων τέχνης για συντήρηση κεραμικού
  • 2 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης για συντήρηση υφάσματος (ομάδα Α ή Β ) ή ελλείψει αυτών
  • ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης ζωγραφικής ή έργων τέχνης για συντήρηση υφάσματος

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση η οποία αποτελεί αναπόστατο στοιχείο της παρούσης και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την  υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Θέσπιδος 8, 10558 Αθήνα, υπόψη κ .Ράνιας Τσούρη ή κ.Χαράλαμπου Φλώρου.

Ημέρες και ώρες παραλαβής αιτήσεων: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.30-13.30, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της καταχώρισης στον διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr), του ΥΠΠΟΑ. (http://www.yppo.gr), και του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (http://www.melt.gr) καθώς και της 21/3/2014 8 θέσεις στοΜουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης |  ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, ήτοι από 24/3/2014 έως και 31/3/2014.

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στη Forthnet
Προηγούμενο άρθρο
Προσωπικά ασφαλείας αναζητά η εταιρία S4 security
Μενού