2 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 76

images (7)Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς που εδρεύει στην Καστοριά του Νομού Καστοριάς.

Οι θέσεις αφορούν:

  • 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
  • 1 ΥΕ Εργατών/τριών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Διοικητηρίου 1, Τ.Κ. 52 100 Καστοριά, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας (2ος όροφος, γραφείο 10), υπ’ όψιν : 1) κας Μαμάρα Γλυκερίας, 2) κ. Κυρατζή Νικόλαου (τηλ. επικοινωνίας: 24673 50270 & 24673 50287).

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ 

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δωρεάν διακοπές σε παιδικές κατασκηνώσεις για 35.000 παιδιά ανέργων – χαμηλόμισθων
Προηγούμενο άρθρο
5 ερευνητές στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Μενού