Δεκτά από την εφορία και τα ψώνια στο εξωτερικό – Εγκύκλιος

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 7

αρχείο λήψηςΜε την ΑΥΟ – ΠΟΛ 1070/2014 καθορίστηκαν οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η
προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014.
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας
αναφορικά με το παραπάνω θέμα, διευκρινίζεται ότι στις αποδείξεις αυτές
συμπεριλαμβάνονται και αυτές που έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Ε.Ο.Χ..
Επομένως και οι αποδείξεις που προσκομίζει ο φορολογούμενος, προκειμένου να
διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου (άρθρο 16 ν.4172/2013), που
ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-ΔΚΔ2

προκύπτει από την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων της παραγράφου 1 του άρθρου
15 του ν.4172/2013 και έχουν εκδοθεί στις παραπάνω χώρες, γίνονται αποδεκτές .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δ.Ο.Υ.
2. Οικονομικές Επιθεωρήσεις- Όλους τους Επιθεωρητές στις έδρες τους
3. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και Περιφερειακές Διευθύνσεις του
4. ΔΕΚ
5. Ομάδα έργου Εφαρμογών του ΤΑΧΙS
6. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
7. Π.Ο.Ε.— Δ.Ο.Υ.
8. Αποδέκτες πινάκων Α΄ (εκτός 1 και 4 ) και Η΄
9. Αποδέκτες πινάκων Ι΄, ΙΒ΄(εκτός 1), ΙΓ΄, ΙΣΤ΄, ΙΖ΄ και ΙΗ΄
10. Αποδέκτες πινάκων ΚΒ΄ και ΚΓ΄

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο. κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφεία κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
4. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
5. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
6. Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών
7. Όλες τις Διευθύνσεις, Τμήματα και Ανεξάρτητα Γραφεία
8. Γ.Λ.Κ. – Δ.22
9. Ειδικό Νομικό Γραφείο Φορολογίας
Ακαδημίας 68 και Χαρ. Τρικούπη – 106 78 ΑΘΗΝΑ
10. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20)
11. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (5)
12. Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ.12) – Τμήματα Α΄ (10), Β΄ (3), Γ΄(2)
ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-ΔΚΔ3

13. Γραφείο κ. Διευθυντή Δ.12
14. Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών
15. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων (1)
16. Δ/νση Οργάνωσης (Δ6)
17. Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (1)

ΠΗΓΗ: diavgeia.gov.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πωλητές/τριες ζητούνται στην εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ σε Καβάλα και Ξάνθη
Προηγούμενο άρθρο
Μειώνονται κι άλλο τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων
Μενού