16 προσλήψεις στο Δήμο Τεμπών

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (1)Ο ∆ήµος Τεµπών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δεκαέξι (16) ατόµων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

  • 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  • 8 ΥΕ Εργατών καθαριότητας
  • 1 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρου µε κάρτα ταχογράφου
  • 1 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρου χωρίς κάρτα ταχογράφου
  • 1 ∆Ε Χειριστών JCB

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµουΤεµπων (∆/νση: Μακρυχώρι, τηλ: 24953-50410) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Παπαδηµητρίου ∆ήµητρα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *