Βρεφονηπιοκομοι στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 47

αρχείο λήψης (6)Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών  , σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και βάσει της υπ’ αριθμ. 405/2013 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα:

α) ενός (1) ατόμου ειδικότητας Βρεφονηπιοκόμου ΤΕ

β) ενός (1) ατόμου ειδικότητας Βοηθού Βρεφοκόμου ΔΕ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Προσόν για την πρόσληψη Βρεφονηπιοκόμου ΤΕ ορίζεται:

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Προσόν για την πρόσληψη Βοηθού Βρεφοκόμου ΔΕ ορίζεται:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α” ή Β” κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» (28ης Οκτωβρίου 99) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως 2.30 μ.μ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310932601.

Εδώ θα βρείτε όλη την Προκήρυξη

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Οικονομολόγος στην ABC FACTORS AE στην Αθήνα
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
Μενού