4 προσλήψεις στο Δήμο Αμοργού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 45

jobs-cyprus-21-300x278Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αμοργού  που εδρεύει στη Χώρα Αμοργού του Νομού Κυκλάδων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αμοργού, Χώρα Αμοργού Τ.Κ.84008, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών υπόψιν κ. Κωβαίου Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 2285360230).

Κατεβάστε ολόκληρη την Ανακοίνωση

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΔΩΡΕΑΝ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ VELLUM
Προηγούμενο άρθρο
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Τέσσερα νέα τμήματα τουριστικής εκπαίδευσης
Μενού