Θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο-λήψης-141Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο μηνών, από 15-01-2015 μέχρι 14-3-2015, προκειμένου να εκτελεστούν έργα πολιτικής προστασίας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:

1.    Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.    Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 3.    Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυράνε καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας Διοικητήριο, Κύπρου 1 Μεσολόγγι, Τ.κ. 302 00, Υπόψην κ.Σελιμά Στυλιανής) εντός εύλογης προθεσμίας και όχι πέραν των πέντε (05) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα :

1.    Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.

2.    Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών.

3.    Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί. 4.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5.    Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας.

6.    Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599 / 86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο φορέα μέσα στο 12μηνο.

7.    Ακριβές αντίγραφο της σχετικής άδειας ( όπου απαιτείται)

Πηγή: aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *