Θέσεις Εργασίας στο ΤΕΙ Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

epaggelmata1Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 693/Θ.43ο/16.10.2015 Πράξη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου-38- με τίτλο: «P-nets: Εικονικά δίκτυα πρακτικής –Διαδικασίες αναδυόμενης γνώσης σε εικονικές συμπράξεις» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ -ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ», ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει έξι (6) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών.

Η παρούσα πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Θέση 1
Απαραίτητα Προσόντα
1. Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής Τ.Ε. (ή ισοδύναμο)
2. Γνώση γλωσσών σήμανσης και ειδικά της UsiXML, που να πιστοποιείται από συμμετοχή σε σχετικά έργα έρευνας και ανάπτυξης ή σχετικές δημοσιεύσεις
3. Πολύ καλή γνώση του περιβάλλοντος Liferay, που να πιστοποιείται από συμμετοχή σε σχετικά έργα έρευνας ή δημοσιεύσεις
4. Καλή γνώση ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές που να πιστοποιείται από σχετικά έργα έρευνας ή δημοσιεύσεις
5. Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές ή σε επιστημονικά περιοδικά που να πιστοποιούν τα παραπάνω.
6. Καλή γνώση Αγγλικών

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα
1. Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ή Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
2. Γνώση γλωσσών σήμανσης και προγραμματισμού API για την ανάπτυξη εφαρμογών που να αξιοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων (όπως το Flickr, Youtube, Drive) και να πιστοποιείται από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και δημοσιεύσεις
3. Πολύ καλή γνώση του περιβάλλοντος Liferay, που να πιστοποιείται από συμμετοχή σε σχετικά έργα έρευνας ή δημοσιεύσεις
4. Καλή γνώση ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές που να πιστοποιείται από σχετικά έργα έρευνας ή δημοσιεύσεις
5. Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές ή σε επιστημονικά περιοδικά που να πιστοποιούν τα παραπάνω.
6. Καλή γνώση Αγγλικών

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα
1. Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής Τ.Ε.
2. Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.
3. Γνώση εργαλειοθηκών γραφικής αναπαράστασης σύνθετων δεδομένων
4. Καλή γνώση της τεχνολογίας των portlets που να πιστοποιείται από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και δημοσιεύσεις
5. Καλή γνώση ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές που να πιστοποιείται από συμμετοχή σε έργα έρευνας
6. Γνώση γλωσσών σήμανσης και ειδικά της UsiXML που να πιστοποιείται από συμμετοχή σε σχετικά έργα έρευνας και ανάπτυξης ή σχετικές δημοσιεύσεις

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα
1. Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής Τ.Ε.
2. Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.
3. Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού με Restful API που να πιστοποιείται από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα
4. Καλή γνώση σύγχρονων σχεδιαστικών προσεγγίσεων Material Design και MetroUI που να πιστοποιείται από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα
5. Πολύ καλή γνώση υπηρεσιών διαμοιρασμού αρχείων και των API που υποστηρίζουν

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα
1. Φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. σε πρακτική άσκηση ή σε εκτέλεση της πτυχιακής του εργασίας στο εργαστήριο istlab του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης
2. Καλή γνώση προγραμματισμού σε Java που να πιστοποιείται από την επίδοσή του στο αντίστοιχο μάθημα
3. Καλή γνώση προγραμματισμού εφαρμογών βάσεων δεδομένων που να πιστοποιείται από την επίδοσή του σε αντίστοιχο μάθημα
4. Προηγούμενη ή τρέχουσα συνεισφορά σε γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου Istlab όπως αυτά δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα
1. Φοιτητής/τρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. που να πρακτική άσκηση ή πτυχιακή εργασία στο εργαστήριο istlab του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης
2. Καλή γνώση προγραμματισμού σε Java που να πιστοποιείται από την επίδοση στο μάθημα Διεπαφή χρήστη-υπολογιστή
3. Καλή γνώση προγραμματισμού εφαρμογών βάσεων δεδομένων που να πιστοποιείται από την επίδοσή του σε σχετικό μάθημα
4. Προηγούμενη ή τρέχουσα συνεισφορά σε γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου Istlabόπως αυτά δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2810 379190 και στο emailda@epp.teicrete.gr(link sends e-mail) (Δημοσθένης Ακουμιανάκης)

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *