Θέσεις Εργασίας στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ε.Κ. “Αθηνά”

Κοινοποιήστε το άρθρο

ergasia-proslipseis_0Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002437 που έχει υποβληθεί στη σχετική πρόσκληση του προγράμματος «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» της ΓΓΕΤ, προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου/ Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω υποέργου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Ιστορίας/ Αρχαιολογίας ή συναφών σχολών του εξωτερικού.
– Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές με την απαιτούμενη ειδικότητα, αντικείμενο.
– Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε εργασίες που αφορούν στο σύνολο της περιγραφής του προς ανάθεση έργου.
– Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε υλοποίηση έργων πολιτιστικής τεχνολογίας.
– Εμπειρία σε θέματα πολιτιστικής τεκμηρίωσης.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Γ2 ή αντίστοιχου).

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο πληροφορικής ή πολυτεχνείου ή συναφών σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού.
– Καλή γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχου).

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο πληροφορικής ή πολυτεχνείου ή συναφών σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού.
– Καλή γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχου).

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Φυσικού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή άλλος συναφής με το αντικείμενο τίτλος σπουδών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος από ίδρυμα του εξωτερικού
– Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις επιστήμες της Φυσικής, Χημείας ή Χημικής Μηχανικής
– Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά / αναπτυξιακά έργα
– Εργαστηριακή εμπειρία σε μετρήσεις TL/OSL και στοιχειακές αναλύσεις
– Εμπειρία σχετική με μεταδεδομένα επιστημονικών-εργαστηριακών δεδομένων.
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Κ. Καραμαλίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kkaramal@ipet.gr(link sends e-mail) και στο τηλέφωνο: 25410 78787.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.ilsp.gr

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *