Θέσεις Εργασίας στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο

10 άτομα στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ

Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού έργου: “Optitruck-optimal fuel consumption with Predictive PowerTrain control and calibration for intelligent Truck” (Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο δίπλωμα αλλοδαπής, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τον τομέα των μεταφορών) Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού έργου: “Optitruck-optimal fuel consumption with Predictive PowerTrain control and calibration for intelligent Truck” (Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο δίπλωμα αλλοδαπής, Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο αντικείμενο του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού)Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού έργου: “AM4INFRA-Common Framework for a European Life Cycle based Asset Management Approach for Transport infrastructure networks” ( Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας της ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο δίπλωμα αλλοδαπής, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Διαχείρισης Συστημάτων Μεταφορών) Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού έργου: “NOVELOG- New cooperative business models and guidance for sustainable city logistics” (Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο δίπλωμα αλλοδαπής, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωπληροφορικής) Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης των ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων «Adaptive ADAS to support incapacitated drivers Mitigate Effectively risks through tailor made HMI under automation – ADAS&ME», «Skills and competences development of future transportation professionals at all levels – SKILLFUL» και «Open social transport network for urban approach to carpooling – SocialCar» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων) Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης των ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων «AUTOmated driving Progressed by Internet Of Things – AUTOPILOT» και «Open social transport network for urban approach to carpooling – SocialCar» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πολιτικού Μηχανικού ή Χωροτάκτη Μηχανικού, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με το αντικείμενο των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων) Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου “MOTIVATE- Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” (Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη Μηχανικού, Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο αντικείμενο του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού)Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου “MOTIVATE- Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” (Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη Μηχανικού, Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Αντικείμενο του Συγκοινωνιολόγου) Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well (ACTIVAGE)» (Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημόσιας Διοίκησης και συναφών κλάδων ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο δίπλωμα αλλοδαπής) Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well (ACTIVAGE)» (Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο δίπλωμα αλλοδαπής) 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *