Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 4527 και τίτλο «ΠΜΣ: Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήµες της Αγωγής”» (εφεξής «πρόγραµµα»), το οποίο χρηµατοδοτείται από Ιδιώτες ενδιαφέρεται να συνάψει µια (1) σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο AEI της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής
– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής σε Επιστήµες της Αγωγής/Εκπαίδευσης ή σε Κοινωνικές Επιστήµες
– Καλή γνώση της Αγγλικής (πτυχίο τουλάχιστον επιπέδου Β2)
– Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδοµένων (ECDL ή αντίστοιχο)
– Αποδεδειγµένη Εµπειρία τουλάχιστον 4 έτη σε συναφές αντικείµενο (δηλαδή γραµµατειακή – διοικητική υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων)Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: Ευγενία Μυλωνά, Τηλέφωνο: 28310 77652, mail: emilona@edc.uoc.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *