Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “HΟRIZON 2020-H2020-SEAC-2015-1-709515-“Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young (STIMEY)” ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ”, με χρονική διάρκεια έργου από 01/09/2016 έως 31/08/2019, Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Νικόλαο Φαχαντίδη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 191/08.05.2017 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. στην Δια Βίου Μάθηση ή Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
– Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής με αντικείμενο την Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Επικοινωνίας ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
– Γνώση χειρισμού Η/Υ..
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο γλωσσομάθειας B2).
– Καλή γνώση Γερμανικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2).
– Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο, Επίκουρο Καθηγητή, κ. Ν. Φαχαντίδη (nfachantidis@uom.edu.gr(link sends e-mail)) κατά το ορισμένο από την Πρόσκληση διάστημα υποβολής δικαιολογητικών.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *