Εξετάσεις για αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων στην Ελληνική Αστυνομία

Κοινοποιήστε το άρθρο

Εξετάσεις, για την προαγωγή διακοσίων (200) αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για την κάλυψη ισάριθμων υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2017, προκήρυξε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις, για το βαθμό του αρχιφύλακα, έχουν οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(i) Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31­12­2017), ή

(ii) Είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος [Τ.Ε.Ι.] και έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, ή

(iii) Έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων, ήτοι οι εντασσόμενοι πριν την 29­05­ 2016, ή

(iv) Προέρχονται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, στους οποίους απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3686/2008).

Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31­12­2017). Επομένως, στις παρούσες εξετάσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι/‐ες έχουν γεννηθεί από 01­01­1973 και μεταγενέστερα

Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι συγκεντρώνουν στον απαιτούμενο βαθμό τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα, που προβλέπονται στο άρθρο 45 του π.δ. 15/1986.

Οι υποψήφιοι/‐ες που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι 14­07­-2017, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

α) Οι υποψήφιοι/‐ες εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα : (i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος). (ii) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο [θεωρία – πρακτική άσκηση]. (iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο [θεωρία – πρακτική άσκηση]. (iv) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας). (v) Ξένες γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, και ιταλική (προαιρετικά).

Για κάθε σχετική πληροφορία, οι Υπηρεσίες, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Τηλέφωνα: 2131520685, 2131520482 & Ρ.ο.L.: 1033117, 1033130 & 1033100). H προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πηγή:diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *