Θέση εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 765/Θ.09ο/19.07.2017 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω08Ζ4691Ο3-Ο1Α, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ», (κωδ. έργου: 80239), το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ.
– Πιστοποιημένη γνώση και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ, λογισμικού εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου, επιπέδου ECDL.
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Εμπειρία η οποία να σχετίζεται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συναφών σχετικών δραστηριοτήτων

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο: κος Κωνσταντίνος Σαββάκης στο τηλ. επικοινωνίας: 2810 379345 και στο email: savakis@staff.teicrete.gr (link sends e-mail)

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *