Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 773/Θ.04ο/04.10.2017 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΓΕ4691Ο3-ΕΑΣ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Οργανωτική Υποστήριξη Erasmus+ 2017-1-EL01-KA103-035258», (κωδ. έργου 80479). Το παρόν έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο «Επιχορήγηση Κινητικότητας Erasmus+, Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΚΑ103) ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018 » του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1 / βασική δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Οικονομικών Επιστημών.
– Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ.
– Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διαχείριση προγραμμάτων.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε.
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με Ειδίκευση στα Πολυμέσα.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα πολυμέσα.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Επιστημονικά Υπεύθυνος: κος Ιωάννης Καλιακάτσος στο τηλ. 28210 23020 και στο email: giankal@staff.teicrete.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *