Θέσεις εργασίας στην ΕΔΕΤ Α.Ε.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων «EOSCHub» και «VI-SEEM» που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο κατά προτίμηση Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
– Τουλάχιστον δύο (2) έτη αποδεδειγμένη εργασιακή́ εμπειρία ως προγραμματιστής.
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Τουλάχιστον τρία (3) έτη αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών υπηρεσιών σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους.
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο κατά προτίμηση Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
– Τουλάχιστον πέντε (5) έτη αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών.
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα ∆ήμητρα Σταθοπούλου, e-mail: dstath@grnet.gr(link sends e-mail), τηλ. 210-7474266.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *