Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «EPOS Implementation Phase – EPOS IP» (κωδικός 676564—EPOS IP—H2020-INFRADEV2014-2015), της δράσης του H2020 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EAA προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Θέση 1
Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση επιλογής πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών και τίτλος αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλο σπουδών από την αλλοδαπή)
– Διδακτορικός Τίτλος στο πεδίο Εφαρμογών των Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση επιλογής πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών και τίτλος αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλο σπουδών από την αλλοδαπή)
– Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία στην επεξεργασία δεδομένων μόνιμων σταθμών GNSS
– Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων GNSS για τον υπολογισμό παραμορφώσεων
– Συγγραφική δραστηριότητα (βιβλία, δημοσιεύσεις) στο πεδίο Εφαρμογών των Παγκοσμίων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης Γλώσσες Προγραμματισμού: MATLAB, Python και shell scripting για επεξεργασία γεωδαιτικών δεδομένων και γνώσεις διαχείρισης LAMB (Linux, Apache, MySQL, PHP) Software bundle
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Θέση 2
Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικής από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση επιλογής πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών και τίτλος αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλο σπουδών από την αλλοδαπή)
– Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στη Γεωφυσική ή Σεισμολογία από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση επιλογής πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών και τίτλος αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλο σπουδών από την αλλοδαπή)
– Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία στην ανάλυση και την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων GNSS για τον υπολογισμό εδαφικών παραμορφώσεων
– Γλώσσες Προγραμματισμού: γνώση LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) Software bundle
– Γνώση προγραμματισμού (πχ MATLAB, FORTRAN, shell scripting) για επεξεργασία γεωφυσικών και γεωδαιτικών δεδομένων
– Συγγραφική δραστηριότητα (βιβλία, δημοσιεύσεις)
– Αρίστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρα Αθανάσιο Γκανά, Διευθυντή Ερευνών του ΓΙ/ΕΑΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aganas@noa.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *