Θέση εργασίας στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ανάδειξη νέων βιοδεικτών και πιθανών θεραπευτικών στόχων για την αντιμετώπιση ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα», με κωδικό έργου «Τ1ΕΔΚ-01837» και ακρωνύμιο «My-BIOTag», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονική υπεύθυνη την εκ μέρους του IIBEAA την κα Αντωνία Βλάχου προκηρύσσει μία (1) θέση αποκλειστικής απασχόλησης εξωτερικού συνεργάτη μεταδιδακτορικού ερευνητή.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Βιοχημεία
– Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιατρική.
– Εκτεταμένη εμπειρία σε: πρωτεωμική ανάλυση (MALDI MS, LCMS/MS, LC-MRM), προετοιμασία δείγματος για πρωτεωμική, βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων φασματομετρίας μάζας (IPA, cytoscape)
– Εμπειρία σε φασματομετρία μάζας, και ανοσοαντιδράσεις (: Western blot, ELISA, immunohistochemistry).
– Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές αξιολόγησης.
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 210 6597617.

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *