Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region» – «Inter-Connect», μέσω του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη Μηχανικού
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε προσομοίωση και εξέταση εναλλακτικών σεναρίων με χρήση micro και macro μοντέλα κυκλοφοριακού σχεδιασμού και ανάλυσης (κατά προτίμηση AIMSUN και VISUM)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στην κα Αναστασία Χριστοδούλου, τηλ. 2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr(link sends e-mail)).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *