Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τους 200 στο Υπουργείο οικονομικών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 36

αρχείο λήψης (5)Ηλεκτρονικά θα υποβληθούν οι αιτήσεις για τις 200 θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών . Την ευθύνη συγκέντρωσής τους έχει το ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση στον διαδικτυακό τόπο asep.gr, ακολουθώντας την διαδρομή «online υπηρεσίες»- «αίτηση συμμετοχής».

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα αποστέλλονται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής, ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης, καθώς και η ίδια η αίτηση σε εκτιπώσιμη μορφή. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι για τις 200 θέσεις στο υπουργείο οικονομικών είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν στη διεύθυνση του ΑΣΕΠ με συστημένη επιστολή, φάκελο που να περιλαμβάνει τα στοιχεία:

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης,
  • παράβολο 15 ευρώ,
  • φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και
  • επικυρωμένα όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν αποστείλουν ταχυδρομικώς τα απαιτούμενα έγγραφα αποκλείονται από τη διαδικασία, παρότι έχουν στείλει ηλεκτρονική αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι 20ήμερη από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Πηγή:proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
e-learning ΕΚΠΑ: Δείτε ποια προγράμματα επιμόρφωσης είναι δωρεάν
Προηγούμενο άρθρο
61 θέσεις στην Disneyland
Μενού