27 προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

αρχείο λήψης (6)Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. και Η Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς για τις υπηρεσιακές της ανάγκες στους Νομούς Αττικής, Εύβοιας και Ροδόπης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην διεύθυνση:

ΑΔΜΗΕ – Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ): Δυρραχίου 89,
Τ.Κ. 104 43 – Αθήνα.
Αρμόδιοι:, Μυλωνάς Χρυσόστομος τηλ. 210 – 5192532
Πρέντζα Ουρανία τηλ. 210 – 5192531

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για την ανακοίνωση, την αίτηση,το παράρτημα και ότι άλλο χρειαστείτε κάντε κλικ εδώ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών
Προηγούμενο άρθρο
Πρακτική άσκηση για τους σπουδαστές των Σχολών του Υπ. Τουρισμού
Μενού