5 θέσεις στο Δήμο Μεγαλόπολης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 39

images-85Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου  για την εξής, ειδικότητα:

  • 5 ΥΕ Δασοφυλάκων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 2190/1994.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο γραφείο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μεγαλόπολης (Δ/νση: Σταθοπού λου & Π. Κεφάλα 10 – Μεγαλόπολη τηλ: 2791360215,261) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Τρεμπέλα Βασιλική και κ. Φωτόπουλος Νικόλαος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (Υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ερχονται προκηρύξεις για 3.500 εκπαιδευτές στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
Προηγούμενο άρθρο
8ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ηλιακής Χημείας και Φωτοκατάλυσης: Περιβαλλοντικές Εφαρμογές στο ΑΠΘ
Μενού