Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 569/29-10-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE IP 4 NATURA)», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ 2014-2020, το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Δημόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου.

Προσόντα:
– Πτυχίο Π.Ε Βιολογίας ή Περιβάλλοντος ή Δασολογίας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) σχετικό με την Οικολογία, ή τη Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Φυσικού Περιβάλλοντος
– Τεκμηριωμένη εμπειρία στην υλοποίηση εργασιών πεδίου σε προγράμματα έρευνας, διαχείρισης και προστασίας της πανίδας
– Τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων βιοποικιλότητας και τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης σε προγράμματα έρευνας, διαχείρισης και προστασίας της πανίδας
– Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές σχετικές με την Οικολογία, ή την ποικιλότητα Ζωικών Οργανισμών, ή τη Διαχείριση Βιοποικιλότητας & Φυσικού Περιβάλλοντος
– Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και ορολογίας
– Διδακτορικό δίπλωμα (της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), σχετικό με την Οικολογία, ή την ποικιλότητα Ζωικών Οργανισμών, ή τη Διαχείριση Βιοποικιλότητας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον καθηγητή Παναγιώτη Δημόπουλο του Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφων 2610-996777, e-mail: pdimopoulos@upatras.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *